Ovaj sajt  sa pripadajućim stranicama, je posvećen svemu onom što može biti nedorečeno, sa kratkim tekstom ,slikom ili videom.

Zato se ukazala potreba za ovakvom stranicom, gde možete postaviti svoja pitanja, ili poslati svoja pisma. Ovde će mo se baviti pitanjem fanovanja i fanatizma, kao njegovog ekstrema u pitanju fundamentalnosti, odnosno primene znanja i hobija, koji može postati i biznis"ali biznis sa velikim fanskim srcem" u realnom životu, gde ste u prilici da svoja znanja i saznanja, kao i ista od prijatelja i saradnika upotrebite, za svoje i dobro zajednice u kojoj živite.
Pokazalo se da privatna inicijativa, uvek vuče napred, od sopstvenog dvorišta, do samih preduzeća. To mogu biti makete, dvorištna železnica, mini transportni sistemi u vašim preduzećima, do industrijskih pruga ili koloseka , bilo koje širine.

Za ovu temu prilažem svoj e-mail na koji mižete slati svoja pisma sa prilozima, koja će u zavisnosti od tematike naći svoje mesto na stranicama. 

Novopečeni privatnici i vlasnici kupljenih preduzeća, ne uništavajte, nego obnovite svoje industrijske koloseke, oni su redom zapostavljani iz političkih, a nikako ekonomskih razloga. Jer blago onome koji to u svom krugu ima, ne mora uvek platiti skupe usluge auto prevoznicima !.

 

Usled hroničnog nedostatka, lokomotiva manevarki u privatnom sektoru, evo kako se ljudi snalaze sa pomoći štapa i kanapa, negde na istoku Srbije. U svemu tome je jedino dobra stvar, što železnice ipak i tako imaju posao.