Kako dočekujemo sto godišnjicu naših parnih lokomotiva.

Opravdanjima ovde ne može biti mesta, jer ista opravdanja su na ko zna na koliko bezskrupuloznih načina zlupotrebljena,   na najniži ljudski način, da prizivaju osećaj odvratnosti.

Moram u ovom pisanju pobiti sve od nemoralnih motiva, za nametnuta opravdanja. Kojima u ma kakvom kulturnom dijalogu, mesta ne može biti!.

Kao savezna država mi smo zaista bili u posedu, bogatog fonda kulturno tehničkog nasleđa, koje se odražavalo u industriji i u pomorskom, rečnom i željezničkom saobraćaju.

Danas kao pojedinci i zajednice, nikako ne možemo smatrati sebe odgovornim za postupke i događaje, koji su se odigrali sa kraja 80-tih do početka novog milenijuma 2000 godine.

Kao zajednica naroda, nismo bili u prilici, da u takvom okruženju pri SFRJ, ostvarimo sve tekovine demokratije i transparen-tnosti. Svi smo bili jednostavo sa umom isprani od osećaja za kulturne i tehničko istorijske tekovine naših naroda.

Sve ove činjenice su išle u prilog manjini, navodno obrazovanih i kulturnih predstavnika elite, da svoje pozicije održavaju,   sa međunacionalnim napetostima i generisanju stanja opšeg ratnog sukoba, čiji je motiv isklučivo bio kriminalne prirode.

Dakle oni koji su trebali da održavaju mir i red radili su ovo:

Parne lokomotive Jugoslovenskih željeznica, koje su zatečene u Austrijskim depoima 2009 godine.

032,037,044,227,240,253,329,339 i 502


Dakle vojni i politički vrh same SFRJ.

Izvod iz evidencije vojnog invetara, odnosno ratne rezerve, čiji su artikli izvezeni, pod izgovorom da je reč o kasaciji u fero    sirovine.

Novac od ovakvih trans-akcija sklanjan je u inostranstvo ili inozemstvo ovako ?.

Napomena ovaj video prilog, je u cilju ilustracije, onoga što se svima nama dešavalo, do kraja ratova, i iza toga nema nikakvu političku pozadinu, kao fakat !.

Srbija

 Republika Srpska
 Hrvatska
 Federacija BiH

33-044,Resavica

 
33-032,Gračac
 33-502, Banovići
33-227,Kučevo
 
33-037,Gračac 
 
33-329,Kučevo
 
33-240,Vinkovci
 
33-339,Smederevo
 
33-253,Gračac
 
 
 
 
 

Srbija.

33-042,Kraljevo

33-044,Resavica

33-139,Kos.Mitrovica

33-168,Kos.Mitrovica

33-227,Kucevo

33-248,Smederevo

33-329,Kucevo

33-339,Smederevo.

Dakle na ovaj način deo bogatog istorijskog nasleđa je prodavan navodno u staro gvožđe, pomoću "TRAN-GE FRANGE FIRMI" . Firmi neobrazovanih trgovaca sa privatnim delatnicima auto odpada "AUTOGENIM REZAČIMA", koji ni pre ni posle od toga nisu imali ništa. Sva dokumentacija o njihovom posl-ovanju je sistematski uništena do 1993 godine. Sličan slučaj je i sa tzv "PIRAMIDALNOM ŠTEDNJOM" sreds-tava svih naših građana,(Ovo je u ilustraciji, koliko je zlo našlo naše narode, i ko je imao interesa da generiše rat , sa pratećom psih-ozom).
O obimu ove destrukcije, nije zahvalno komentarisati, dovoljno je videti, šta je od svega toga danas ostalo, i u kakvom je stanju.
Naša najpoznatija stogodišnjakinja od slučaja do slučaja se nalazi u ovakvim stanjima;

U SRBIJI.

01-019  Lapovo u devastiranom stanju.

 

01-070 Subotica u očuvanom stanju

01-085 Beograd, bivša skladišta, zapuštena.

 

01-121 Niš, ložionica, konzervirana.

01-035 Niš u zapuštenom stanju


01 088 u voznom stanju.

IZVAN SRBIJE.

01-074 LJubljana, tehnički muzej, 

konzervirana.

01-043 Kosovo polje, konzervirana.

Daleko od nas.

01-046 Makedonija, bolja slika, inače

katastrofalno zapuštena,

 valjda čekaju na nas ?.

Ali zato su njihovu MŽ 33-090 doveli do perfekcije.

Dakle ako sami nešto ne učinimo niko nije niti će biti voljan da pomogne. Mi kao stranica na facebook-u možemo samo apelovati, na vas fanove i obrazovane ljude, da se nešto učini po ovom pitanju, kako bi te-kovine naše tehničke kulture bile očuvane.

Isti je slučaj i sa još dva stogodišnja tipa lokomotiva, sa serijama JŽ 20 i JŽ 26.

20-100

Niš u zapuštenom stanju.

20-149 

Zrenjanin u zapuštenom stanju.

20-196 

Sombor konzervirana.

Ovde bih fokusirao pažnju da je od serije JŽ 26-079 ostao samo jedan jedini primerak na svetu,

 ove nezvanično prve ratne lokotive u Nemačkoj, i ako je nastala pod uticajem našeg

 tehničkog biroa i proizvedena 1913 godine, za potrebe železnica Kraljevine Srbije.

 

Upućujem molbu kolekcionarima fotografija ukoliko su u mogućnosti da pribave sliku JŽ 26-079, ovog jedinog preživelog egzemplara, bez obzira, na zatečeno stanje.

 

26-093 Foto ilustracija 

Kako pored , Nemačke i mi imamo kapacitete, za remont i konzervaciju ovih lokomotiva u "ŠINVOZ ZRENJANIN" velika bi šteta a naročito i sramota bila,

 da na ovom jedinstvenom jubileju, zaista ništa zajednički ne poradimo.
Umoljavam sve fanove, naročito ovde u Srbiji, da nikada više ne dozvole ma kakvu zloupotrebu

 datog poverenja.

Svako kome bi palo na um da umesto popravke, treba izvršiti kasiranje, treba ga osuditi i onemogućiti

 da priđe železnicama u opšte.
Kako je ovde jubilarna stota godišnjica, ovo neka bude polazni apel da uradimo nešto zaista svi,

 jer nemamo privatne železnice, osim ove naše nacionalne i golu dobru volju. Da molimo našu državu,

 da se bilo šta učini. Nemačka i Austrija se diče svojim tehničkim nasleđem i od toga prave

 turističku atrakciju, videli ste treću i četvrtu sliku sliku, "gore" kako su došli do svojih eksponata. 

Red je na nas da pokažemo svetu ko smo i šta smo.